Tra từ phòng y tế - Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
http://vndic.net/ph%C3%B2ng%20y%20t%E1%BA%BF-vi_en.html
2019-04-22 12:46:13 219
phòng y tế = bureau of public health. ... Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary). phòng y tế. [phòng y tế]. bureau of public health. Giới thiệu VNDIC.net ...