Mẫu bản di chúc có người làm chứng - VnDoc.com
https://vndoc.com/mau-van-ban-di-chuc/download
2019-04-15 09:36:19 263
Mẫu văn bản di chúc được bố mẹ khi còn sống lập nên để di chúc tài sản thừa kế lại cho con cháu dưới sự chứng kiến của người làm chứng để có chứng nhận pháp lý sau này khi cha mẹ qua đời.