EVN bán vốn tại công ty tài chính với giá khởi điểm 14.133 đồng/cổ ...
http://vneconomy.vn/chung-khoan/evn-ban-von-tai-cong-ty-tai-chinh-voi-gia-khoi-diem-14133-dongco-phieu-20170721095212775.htm
2019-05-05 10:10:03 165
21 Tháng Bảy 2017 ... Hiện cổ đông lớn nhất của Tài chính Điện lực là EVN với tỷ lệ sở hữu ... nghiệp của EVN từ năm 2017 - 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. ... Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.500 tỷ đồng trong khi đó nợ phải trả lên tới hơn 16.000 tỷ đồng. ... 11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức · Nhận định chứng ...