Thiết bị Y tế Việt Nhật bị phạt và truy thu gần 14 tỷ đồng tiền thuế ...
http://vneconomy.vn/thiet-bi-y-te-viet-nhat-bi-phat-va-truy-thu-gan-14-ty-tien-thue-20180827102226787.htm
2019-04-15 13:24:21 115
27 Tháng Tám 2018 ... Ước tính tổng số tiền Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật phải nộp cơ quan thuế là gần 14 tỷ đồng.