Học phí vào lớp 1 các trường quốc tế ở Sài Gòn - VnExpress
https://vnexpress.net/giao-duc/hoc-phi-vao-lop-1-cac-truong-quoc-te-o-sai-gon-3740014.html
2019-04-14 20:36:13 281
Trường Quốc tế Nam Sài Gòn Học phí mỗi lớp từ 1 đến lớp 5 là 509 triệu đồng mỗi năm. Phụ huynh có hai lựa chọn thanh toán học phí: t hanh toán đầy đủ trước ngày 1/7 sẽ được giảm 6% hoặc có thể đóng thành bốn đợt.