UOB dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,7% năm 2019 - VnExpress Kinh...
https://vnexpress.net/kinh-doanh/uob-du-bao-viet-nam-tang-truong-6-7-nam-2019-3869817.html
2019-04-15 15:22:30 108
Kinh tế tăng trưởng 7,08%, cao nhất 10 năm. Theo kết quả nghiên cứu từ Ngân hàng UOB, kinh tế Việt Nam năm 2019 dự kiến tăng 6,7%, giảm nhẹ so với mức 7,08% của năm 2018 (theo Tổng cục Thống kê).