Học sinh thế giới học những môn gì? - VnExpress
https://vnexpress.net/giao-duc/hoc-sinh-the-gioi-hoc-nhung-mon-gi-3842495.html
2019-04-15 19:40:24 183
Ở trường trung học, các em có thêm môn khoa học xã hội, địa lý, lịch sử, nghệ thuật đồ họa và thị giác, âm nhạc và công nghệ. Học sinh trung học phổ thông có bốn hướng để lựa chọn, gồm khoa học nhân văn, công nghệ, khoa học tự nhiên và nghệ thuật.