Định hướng khoa hoc công nghệ năm 2019 - vnexpress.net
https://vnexpress.net/khoa-hoc/nam-2019-doi-moi-sang-tao-tro-thanh-dong-luc-tang-truong-moi-3878047.html
2019-04-15 16:52:18 162
Các ứng dụng khoa học và công nghệ giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trả lời VnExpress, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết, năm 2018 hoạt động ...