Khóa học luyện ngữ âm tiếng Anh - VnExpress
https://vnexpress.net/giao-duc/khoa-hoc-luyen-ngu-am-tieng-anh-2024597.html
2019-04-16 01:10:11 107
Khóa học luyện ngữ âm tiếng Anh . Theo kết quả khảo sát về kiến thức và nhu cầu của sinh viên một số đại học như Khoa học xã hội nhân văn, Ngoại thương, Luật, Sư phạm và ĐH Ngân hàng, 63% số sinh viên được hỏi có nhu cầu cải thiện kỹ năng nghe nói và phát âm chuẩn xác hơn.