Đọc tên các trường đại học bằng tiếng Anh - VnExpress
https://vnexpress.net/giao-duc/doc-ten-cac-truong-dai-hoc-bang-tieng-anh-3621352.html
2019-04-16 05:10:10 174
Đọc tên các trường đại học bằng tiếng Anh . Tên tiếng Anh của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietnam National University, Đại học Y Hà Nội là Hanoi Medical University.