Khách quốc tế đến Việt Nam ở dài ngày như tới Thái Lan, nhưng...
https://vnexpress.net/du-lich/khach-quoc-te-den-viet-nam-o-dai-ngay-nhu-toi-thai-lan-nhung-tieu-it-hon-3849988.html
2019-04-16 19:44:37 84
Ông John chỉ ra khách quốc tế đến Việt Nam trung bình ở lại 9,5 ngày trong khi ở Thái Lan là 9,6 ngày. Tuy số lượng ngày không chênh lệch nhiều, số tiền chi tiêu của khách đến Việt Nam chỉ là 96 USD mỗi ngày, còn ở Thái Lan là 163 USD.