Lý do khách quốc tế không quay lại Việt Nam - VnExpress Du lịch
https://vnexpress.net/du-lich/ly-do-khach-quoc-te-khong-quay-lai-viet-nam-3841132.html
2019-04-16 19:44:37 95
Phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững là một trong những nội dung sẽ được thảo luận tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam, thuộc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 (Vietnam Economic Forum - ViEF) vào hai ngày 5-6/12 ở Hà Nội.