Điểm sàn nhận hồ sơ của Đại học Bách khoa Hà Nội
https://vnexpress.net/giao-duc/diem-san-nhan-ho-so-cua-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-3777610.html
2019-04-16 20:20:10 101
Điểm sàn nhận hồ sơ của Đại học Bách khoa Hà Nội Các ngành mũi nhọn của trường như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Tự động hóa... có mức sàn là 21,5.