Lịch sử xung đột giữa Israel và các quốc gia Ảrập (phần IV)
https://vnexpress.net/the-gioi/lich-su-xung-dot-giua-israel-va-cac-quoc-gia-arap-phan-iv-2056201.html
2019-04-17 08:52:06 99
Lịch sử xung đột giữa Israel và các quốc gia Ảrập (phần IV) Israel đã tính đúng. Ai Cập tự tin liên minh Ảrập có thể dễ dàng áp đảo quân Do Thái với số quân và vũ khí vượt trội.