Hiểu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - VnExpress
https://vnexpress.net/khoa-hoc/hieu-ve-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-3574624.html
2019-04-17 06:42:15 302
Hiểu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 . Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần đây, tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano.