Cao su Sao Vàng chưa thể chuyển nhà máy khỏi khu Cao Xà Lá ...
https://vnexpress.net/kinh-doanh/cao-su-sao-vang-chua-the-chuyen-nha-may-khoi-khu-cao-xa-la-3575135.html
2019-04-15 15:56:15 199
24 Tháng 4 2017 ... Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao su Sao Vàng cho biết hiện công tác di dời nhà máy để triển khai dự án vẫn chưa được ...