Thép Nam Kim đầu tư nâng công suất lên một triệu tấn năm
https://vnexpress.net/kinh-doanh/thep-nam-kim-dau-tu-nang-cong-suat-len-mot-trieu-tan-nam-3773825.html
2019-04-16 00:46:11 89
Thép Nam Kim đầu tư nâng công suất lên một triệu tấn năm Doanh nghiệp ngành tôn, thép sẽ chi 6.900 tỷ đồng xây nhà máy mới, nâng cao sản lượng và xuất khẩu, mở rộng thị trường, tăng nhận diện thương hiệu.