Lãnh đạo TOTO Việt Nam: Nhu cầu thiết bị vệ sinh cao cấp gia tăng...
https://vnexpress.net/kinh-doanh/lanh-dao-toto-viet-nam-nhu-cau-thiet-bi-ve-sinh-cao-cap-gia-tang-3510899.html
2019-04-15 20:54:10 90
Lãnh đạo TOTO Việt Nam: Nhu cầu thiết bị vệ sinh cao cấp gia tăng Theo lãnh đạo công ty, nhu cầu lớn về các dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp ở Việt Nam là cơ sở để TOTO đạt tăng trưởng như kế hoạch đề ra.