Ban chỉ đạo 389 nêu 7 vi phạm của chuỗi siêu thị Con Cưng
https://vnexpress.net/kinh-doanh/ban-chi-dao-389-neu-7-vi-pham-cua-chuoi-sieu-thi-con-cung-3785612.html
2019-04-18 22:06:03 99
Ban chỉ đạo 389 nêu 7 vi phạm của chuỗi siêu thị Con Cưng Một trong 7 hành vi vi phạm của Con Cưng, theo đại diện Ban chỉ đạo 389, là "hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ".