Đại gia Ấn Độ tổ chức đám cưới ở Việt Nam: Đại sứ Phạm Sanh Châu...
https://vnexpress.net/the-gioi/cau-noi-truyen-tai-khien-dai-gia-an-do-to-chuc-dam-cuoi-tai-phu-quoc-3893964.html
2019-04-15 20:16:08 130
Đại gia Ấn Độ quyết định tổ chức đám cưới ở Phú Quốc sau khi kết nối với đại sứ Phạm Sanh Châu. Đại gia Ấn Độ làm đám cưới dài ngày trên đảo Phú Quốc Đại sứ Phạm Sanh Châu, thứ ba từ phải sang, cùng gia đình dự đám ...