Vinamilk 2 năm liền đứng đầu top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
https://vnexpress.net/kinh-doanh/vinamilk-2-nam-lien-dung-dau-top-100-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-3902295.html
2019-04-25 18:24:15 75
1 Tháng 4 2019 ... Khi nhân viên đánh giá tốt hơn về năm yếu tố này của môi trường làm việc, khảo sát cho thấy họ được gia tăng đáng kể về mức độ nỗ lực và ...