Những điều chưa kể đằng sau mỗi thanh thép Việt - VnExpress
https://vnexpress.net/interactive/2019/nhung-dieu-chua-ke-dang-sau-moi-thanh-thep-viet-3881045
2019-05-05 22:38:14 79
Nhờ thép, Hòa Phát định hình được ... Các công ty nước ngoài đã phát triển rất tốt tại Việt Nam. Dù vậy, Hòa Phát vẫn quyết ...