Có được nhận thừa kế nếu di chúc không chia? - VnExpress
https://vnexpress.net/phap-luat/co-duoc-nhan-thua-ke-neu-di-chuc-khong-chia-3013157.html
2019-04-19 23:36:26 94
Có được nhận thừa kế nếu di chúc không chia? Anh trai tôi trước khi mất đã lập di chúc để lại ngôi nhà cho vợ, vậy mẹ tôi có còn được sống ở đó nữa không khi chị dâu tôi thực hiện di chúc.