Nhạc sĩ Trần Lập kiện Zing MP3 vi phạm sở hữu trí tuệ - VnExpress
https://vnexpress.net/phap-luat/nhac-si-tran-lap-kien-zing-mp3-vi-pham-so-huu-tri-tue-3115993.html
2019-05-13 19:12:09 83
4 Tháng Mười Hai 2014 ... Số tiền thù lao phía nhạc sĩ Trần Lập đưa ra dựa trên “Biểu mức thu phí sử dụng tác phẩm âm nhạc” được áp dụng tại Trung tâm Bảo vệ quyền ...