Xin thiết kế của nhà khác, tôi liên tục phải sửa nhà mình sau khi...
https://vnexpress.net/doi-song/xin-thiet-ke-cua-nha-khac-toi-lien-tuc-phai-sua-nha-minh-sau-khi-o-3891139.html
2019-10-14 13:40:08 26
Xin thiết kế của nhà khác, tôi liên tục phải sửa nhà mình sau khi ở . Nghĩ thiết kế nhà chỉ đơn giản là mấy bản vẽ trên giấy mà tốn mấy chục triệu, vợ chồng anh Tiến quyết định bỏ qua khâu này.