Tiết kiệm từ lương 8 triệu, giờ tôi nghỉ làm 3 năm vẫn đủ ...
https://vnexpress.net/doi-song/tiet-kiem-tu-luong-8-trieu-gio-toi-nghi-lam-3-nam-van-du-song-3894234.html
2019-04-23 05:44:11 86
16-3-2019 · Tiết kiệm từ lương 8 triệu, giờ tôi nghỉ làm 3 năm vẫn đủ sống . Thử tiết kiệm 3 năm nay sau thời gian dài tiêu sạch ...