'Giầy thể thao' trong tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ - VnExpress
https://vnexpress.net/giao-duc/giay-the-thao-trong-tieng-anh-anh-va-anh-my-3479136.html
2019-04-12 22:30:28 148
11 Tháng Mười 2016 ... 'Trainers' và 'sneakers' là hai từ khác biệt cùng chỉ chung một vật, tùy cách ... từ 'trainers', người Mỹ dùng từ 'sneakers' khi nói về giày thể thao.