Doanh nghiệp ngoại vốn mỏng vẫn 'tay không bắt giặc' - VnExpress...
https://vnexpress.net/kinh-doanh/doanh-nghiep-ngoai-von-mong-van-tay-khong-bat-giac-3887962.html
2019-04-13 13:14:09 118
Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân là doanh nghiệp FDI được hưởng nhiều ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư lớn về các ngành, lĩnh vực ưu đãi và đặc biệt ưu đãi đầu tư.