Thiết bị điện và phân loại - trung tâm VNK
https://vnk.edu.vn/thiet-bi-dien-va-phan-loai/
2019-05-09 17:20:05 133
Thiết bị điện là các loại thiết bị làm các nhiệm vụ: đóng cắt, điều khiển, điều chỉnh, ... và kiểm tra mọi sự hoạt động của hệ thống lưới điện và các loại máy điện.