Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin là gì - Kỹ Thuật VN
https://vnkythuat.com/khoa-hoc-may-tinh-va-cong-nghe-thong-tin-la-gi/
2019-04-15 03:42:10 246
Khoa Học Máy Tính: Trên thực tế, các nhà khoa học máy tính lại chính là các nhà khoa học. Họ tập trung vào lý thuyết về các ứng dụng tính toán. Điều đó có nghĩa là, họ hiểu “tại sao” đằng sau các chương trình máy tính.