Thuật ngữ tiếng Anh xuất nhập khẩu & Logistics (P1) - Vinalines ...
http://vnll.com.vn/vi/thuat-ngu-tieng-anh-xuat-nhap-khau-logistics-p1/
2019-05-03 16:38:02 230
27 Tháng 4 2018 ... Thuật ngữ tiếng Anh xuất nhập khẩu, đối với các bạn, khi thời sinh viên học ... khi ra đi làm, còn ngược lại thì tôi dám chắc rằng cũng sẽ gặp khó khăn. ... Thuật ngữ logistics là gì; Giấy phép xuất nhập khẩu văn hóa phẩm; Nghị ... về xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất · Quy định hồ sơ hải quan hàng xuất khẩu ...