CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH - VNR500
http://vnr500.com.vn/Thong-tin-doanh-nghiep/CONG-TY-CP-XAY-DUNG-VA-KINH-DOANH-DIA-OC-HOA-BINH-Chart--917-2017.html
2019-04-16 11:20:23 127
Giới thiệu. Tiền thân của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là Văn phòng xây dựng Hòa Bình được thành lập năm 1987. Đến ngày 1/12/2000, công ty ...