CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA - vnr500.com.vn
https://vnr500.com.vn/Thong-tin-doanh-nghiep/CONG-TY-TNHH-TAP-DOAN-XAY-DUNG-DELTA-Chart--356-2018.html
2019-09-10 23:40:08 46
DELTA tự hào là công ty xây dựng đã ứng dụng những công nghệ mới đầu tiên ở Việt Nam. Trên quan điểm gắn chặt với công nghệ, DELTA phát triển theo hướng đa ngành trong thị trường xây dựng, DELTA đầu tư vào công nghệ thi công, công nghệ vật liệu và thiết bị hiện đại.