Sự cần thiết xây dựng Khoa học bền vững ở Việt Nam (04/06 ... - VNU
https://vnu.edu.vn/btdhqghn/?C2140/N12952/Su-can-thiet-xay-dung-Khoa-hoc-ben-vung-o-Viet-Nam.htm
2019-04-17 06:32:07 105
Tuy nhiên, các khoa học chuyên ngành lại có hạn chế khó tránh khỏi của sự chia ... bắt đầu nói nhiều đến khái niệm phát triển bền vững và muốn duy trì sự phát triển, ... Đi tiên phong trong lĩnh vực này là các nhà khoa học ở Đại học Harvard, Đại .... Vậy mục tiêu cho sản phẩm đầu ra của Chương trình là gì, thưa Giáo sư?