Cao su tự nhiên - VOER
https://voer.edu.vn/m/cao-su-tu-nhien/3ec2156c
2019-05-04 01:26:10 71
Cao su tự nhiên (giáo trình - tài liệu - học liệu từ VOER) ... Cao su tự nhiên hay cao su thiên nhiên là loại vật liệu được sản xuất từ mủ cây cao su (Hevea brasiliensis) của họ Đại kích (Euphorbiaceae). ... thế tính chất hóa học là gì v.