Khái niệm về thiết bị điện tử - VOER
https://voer.edu.vn/m/khai-niem-ve-thiet-bi-dien-tu/307f6cda
2019-05-08 23:26:05 182
Ta có thể áp dụng những thành tựu của điện tử trong những thiết bị sử dụng hàng ngày như vô tuyến truyền hình, máy ghi âm máy thu thanh. Ngoài ra do sử ...