Di chúc toàn bộ tài sản cho con trai các con khác có được chia phần
https://vov.vn/phap-luat/tu-van-luat/di-chuc-toan-bo-tai-san-cho-con-trai-nguoi-khac-co-duoc-chia-phan-595582.vov
2019-04-17 02:52:07 114
26 Tháng 2 2017 ... Ông tôi qua đời và để lại di chúc toàn bộ tài sản cho bố tôi. Vậy bố tôi có phải chia tài sản cho những người con khác của ông không?