Gửi hàng bị mất, khách phát hiện bí mật của công ty giao hàng tiết ...
https://vtc.vn/gui-hang-bi-mat-khach-phat-hien-bi-mat-cua-cong-ty-giao-hang-tiet-kiem-d390954.html
2019-04-16 01:20:12 142
5 Tháng 4 2018 ... Sau 28 ngày gửi 2 điện thoại trị giá 12 triệu đồng cho khách qua hệ thống của Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm, anh Hùng nhận được ...