'MÁCH' BẠN VỀ CÁC HÌNH THỨC ĐỊNH CƯ Ở PHÁP HIỆN NAY
http://vtcorp.vn/du-hoc/chau-au/tin-tuc-su-kien/bai-viet/5691/mach-ban-ve-cac-hinh-thuc-dinh-cu-o-phap-hien-nay.html
2019-04-28 07:02:22 236
Cùng tìm hiểu về điều kiện định cư ở Pháp, cách thức để xin thẻ cư trú cũng hình thức ... Thường dành cho hình thức nhập cư lao động ngắn hạn, du học… ... Thẻ định cư 10 năm: Có giá trị 10 năm một lần, cần xin gia hạn sau mỗi 10 năm.