VIDEO: Tình huống dẫn đến PENALTY và bàn gỡ hoà của ... - VTV.vn
https://vtv.vn/video/video-t-236-nh-huong-dan-den-penalty-v-224-b-224-n-go-ho-224-cua-hai-ph-242-ng-truoc-hagl-139299.htm
2019-04-12 13:52:29 144
17 Nov 2014 - 49 sec(Thethao.vtv.vn) - Ngay đầu hiệp hai, các cầu thủ Hải Phòng đã có bàn gỡ hoà 1- 1 vào lưới HAGL. Cùng ...