Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai đến thăm và làm việc với Viện ...
http://wasi.org.vn/so-khoa-hoc-cong-nghe-tinh-gia-lai-den-tham-va-lam-viec-voi-vien-khoa-hoc-ky-thuat-nong-lam-nghiep-tay-nguyen/
2019-04-29 19:48:04 207
12 Tháng Sáu 2018 ... Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2018, bà Dương Thị Ngà – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cùng đại diện Trung tâm Ứng ...