Công ty tư vấn thiết kế xây dựng uy tín nhất Hà Nội - Wiki ...
https://wikicachlam.com/cong-ty-tu-van-thiet-ke-xay-dung-uy-tin-nhat-ha-noi/
2019-09-11 15:30:11 81
Công ty tư vấn, đầu tư và xây dựng CDCC. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC có nhiều ưu điểm với một số các dịch vụ thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch đô thị, khu công nghiệp. Dịch vụ tư vấn về lập hồ sơ thầu và lựa chọn nhà thầu.