Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh, bài luận ...
https://wikihoc.com/writing-viet-bai-luan-tieng-anh/viet-ve-mot-phat-minh-khoa-hoc-bang-tieng-anh-2103.html
2019-05-09 07:50:16 3865
Hãy chia sẻ về một phát minh bất kì nào mà bạn thích bằng tiếng Anh nhé. .... Hoàn toàn đúng khi nói rằng điện thoại thông minh là một trong những phát minh lớn ... bởi vì không có một thiết bị điện tử nào khác ở cùng thời điểm có những ảnh ...