Có ngày Quốc tế đàn ông, Thì cũng cần có ... - 24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/viet-nam-se-co-ngay-dan-ong-c46a589514.html
2019-04-15 03:18:14 105
“Đến nay, mới có hơn 70 quốc gia công nhận ngày 19/11 là ngày Quốc tế Đàn ông là quá muộn. Vì thế Việt Nam sẽ tham gia?”. Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất có dịp trao đổi với chúng tôi nhân sự kiện hơn 70 quốc gia chính thức chọn ...