Thủ tướng đề nghị thảo luận về việc mở đường bay quốc tế
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/thu-tuong-de-nghi-thao-luan-ve-viec-mo-duong-bay-quoc-te-c46a1155979.html
2020-06-09 10:00:05 38
5 giờ trước · Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay 9-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thảo luận về một số vấn đề như việc mở đường bay quốc tế; số chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà đầu tư, nhà quản lý vào Việt Nam với số lượng không nhỏ, vấn đề là phải có biện pháp xử lý phù hợp.