3uTools là gì ? Hướng Dẫn Cách sử Dụng cơ bản 3uTools
https://www.8chiase.com/3utools-la-gi.html
2019-12-03 11:45:06 82
Đây là một công cụ miễn phí được phát hành bởi 3uTeam, giúp kết nối và thực hiện các giao tiếp giữa máy tính với thiết bị iOS (chẳng hạn như copy ảnh, nhạc, tạo nhạc chuông,…) thay vì phải sử dụng iTunes phức tạp và gặp nhiều hạn chế.