POD là gì? -định nghĩa POD | Viết tắt Finder
https://www.abbreviationfinder.org/vi/acronyms/pod.html
2019-08-30 17:10:09 181
Ý nghĩa chính của POD Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của POD. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa POD ...