(DOC) Chiến lược marketing sản phẩm và phân phối | Chi Nguyễn ...
https://www.academia.edu/37480061/Chi%E1%BA%BFn_l%C6%B0%E1%BB%A3c_marketing_s%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m_v%C3%A0_ph%C3%A2n_ph%E1%BB%91i
2019-05-08 07:30:15 199
CHIẾN LƯỢC MARKETING VỀ SẢN PHẨM Không chỉ được mệnh danh là một ... lượng sản phẩm cũng như thương hiệu cho mình, McDonald's đã xây dựng ...