Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội (Sofitel ... -...
https://www.agoda.com/vi-vn/sofitel-legend-metropole-hanoi-hotel/hotel/hanoi-vn.html
2019-04-15 07:40:12 115
Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội được xây dựng vào năm 1901 thời thuộc địa Pháp. Nằm ở trung tâm Hà Nội, khách sạn có một lịch sử phong phú và truyền thống kéo dài một thế kỷ phục vụ các vị đại sứ, nhà văn, chính khách quốc gia và doanh nhân.