Sheraton Nha Trang Hotel & Spa - agoda.com
https://www.agoda.com/vi-vn/sheraton-nha-trang-hotel-spa/hotel/nha-trang-vn.html
2019-04-17 16:50:10 113
Sheraton Nha Trang Hotel & Spa đã đáp ứng nhu cầu của tôi và còn hơn thế. Khách sạn có bể bơi rất đẹp, đồ ăn ngon và đặc biệt khu vực spa tuyệt vời. Lần sau tới Nha Trang tôi sẽ lại ở Sheraton Nha Trang Hotel & Spa.